فرآیند ریخته گری سرمایه گذاری سیلیس سول

2022-12-15

ویژگی اساسی ریخته گری دقیق سیلیس این است که از مواد ذوب پذیر به عنوان الگو و نسوز به عنوان قالب ریخته گری استفاده می کند. قبل از ریختن، الگو ذوب می شود تا حفره قالب ریخته گری تشکیل شود. از 3000 سال پیش، از این فرآیند برای ریخته گری صنایع دستی استفاده می شد. در طول جنگ جهانی دوم، با توجه به نیازهای صنایع نظامی، ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها از ریخته‌گری سرمایه‌گذاری برای تولید پره‌های ثابت موتورهای توربوجت استفاده کردند که این فرآیند را به سمت صنعت پیش برد و به طور مداوم توسعه و بهبود یافته است. برای بیش از نیم قرن فرآیند تولید ریخته گری سرمایه گذاری سل سیلیس متنوع است، از طرح موم، پوسته، ریختن گرفته تا تمیز کردن که یک زنجیره محکم است. هر گونه مشکل در هر پیوند مستقیماً بر شکل گیری و کیفیت ریخته گری نهایی تأثیر می گذارد، بنابراین لازم است کنترل و تحقیق در مورد فرآیند تقویت شود.

x

2ã توسعه فناوری قالب گیری پوسته نیازمند توسعه سل سیلیس جدید است

1. الزامات ریخته گری سرمایه گذاری پیچیده برای پوسته سل سیلیس را برآورده کنید

x

2. الزامات برای توسعه سل سیلیس برای بهبود کارایی ریخته گری سرمایه گذاری

x