صفحه اصلی > درباره ما>کنترل کیفیت

کنترل کیفیت


ما اصرار داریم که 100٪ بازرسی قبل از حمل و نقل و اطمینان از قطعات بدون هیچ گونه نقص در هنگام ارسال.


کیفیت همیشه حرف اول را می زند. بازرسی قسمت سوم نیز مجاز است.


ما بازرسان خود را داریم که مسئول هر فرآیند تولید هستند و هر روز نتایج بازرسی کیفیت را ثبت می کنند.